12 Math o Adar Pinc (gyda Lluniau)

12 Math o Adar Pinc (gyda Lluniau)
Stephen Davis
Marchog trwy Flickr

Yn yr hinsawdd dymherus yn bennaf sy'n bresennol yng Ngogledd America, efallai y byddwch chi'n ystyried adar pinc yn brinder trofannol. Ond nid yw hyn yn wir o reidrwydd. Mae adar pinc yn drigolion llawer o wahanol ranbarthau o amgylch yr Unol Daleithiau. Mae sawl rhywogaeth o adar â phlu pinc yn byw mewn ardaloedd gyda gaeafau oer a hafau mwyn. Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod deuddeg math o adar pinc a geir yn yr Unol Daleithiau a Chanada.

12 Math o Adar Pinc

1. Fflamio Americanaidd

Fflamingos AmericanaiddGwyn.

5. Scarlet Ibis

scarlet Ibis

Enw gwyddonol: Eudocimus ruber

Tra nad yw'r aderyn trofannol hwn yn frodorol i'r Unol Daleithiau na Gogledd America , mae yna boblogaethau sylweddol sy'n byw yn Ne Florida. Mae dianc o warchodfeydd bywyd gwyllt, sŵau a chasgliadau preifat wedi arwain at sefydlu cytrefi bach yn yr amgylchedd isdrofannol ger Miami a Tampa.

Nid yw Scarlet Ibises yn ymweld â bwydwyr adar, ond mae’n bosibl eu gweld mewn gwarchodfeydd bywyd gwyllt, parciau, ardaloedd gwyllt, a chorsydd arfordirol. Mae gan bob oedolyn arlliwiau amrywiol o binc gyda blaenau adenydd du, a phig du hir ar i lawr.

6. Llinach-Rosi Du

Llys y Llain Ddu (gwryw)FinchHouse Finch (dyn)ymhlith llaid a chyrs i chwilio am infertebratau dyfrol.

Gweld nhw'n hedfan gyda'u gyddfau yn syth allan, llygad coch, a phig llwyd siâp llwy. Maent yn chwilota am fwyd mewn grwpiau ac yn cynnal ystum llorweddol hyd yn oed pan fydd eu biliau o dan y dŵr.

3. Cassin's Finch

> 12>Cassin's Finch (gwryw)enw: Loxia leucoptera

Tra bod plu’r hedyn hwn yn binc tywyll a hyd yn oed yn goch yn y rhan fwyaf o achosion, mae ganddo arlliw pinc i’w blu o hyd. Fel llawer o rywogaethau ar y rhestr hon, dim ond y gwrywod sy'n gwisgo'r cochlyd-binc, tra bod y benywod yn fwy diflas o ran lliw gyda llinellau melyn.

Archwiliwch nhw yn ardaloedd coediog gogledd Canada drwy gydol y rhan fwyaf o'r flwyddyn. Mae rhai poblogaethau yn gaeafu yn hanner gogleddol yr Unol Daleithiau.

Gweld hefyd: Sut i gadw cnocell y coed oddi ar eich tŷ

Mae croesbigau adenydd wen yn hynod ddibynnol ar hadau côn pîn. Poblogaethau yn mudo cannoedd o filltiroedd i chwilio am ffynonellau bwyd digonol. Mae eu pig cris-croes unigryw yn arf perffaith ar gyfer cracio conau Sbriws agored.

Gweld hefyd: 13 Ffaith Am Gwybedog Vermilion (Lluniau)

10. Y Bengoch Gyffredin

Pengoch Cyffredin (gwrywaidd)bol isaf. Mae eu rhannau uchaf yn frown yn bennaf gydag adenydd llwyd a chap pen llwyd.Stephen Davis
Stephen Davis
Mae Stephen Davis yn wyliwr adar brwd ac yn frwd dros fyd natur. Mae wedi bod yn astudio ymddygiad a chynefin adar ers dros ugain mlynedd ac mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn adar iard gefn. Mae Stephen yn credu bod bwydo ac arsylwi adar gwyllt nid yn unig yn hobi pleserus ond hefyd yn ffordd bwysig o gysylltu â natur a chyfrannu at ymdrechion cadwraeth. Mae’n rhannu ei wybodaeth a’i brofiad trwy ei flog, Bwydo Adar ac Awgrymiadau Adar, lle mae’n cynnig cyngor ymarferol ar ddenu adar i’ch iard, adnabod gwahanol rywogaethau, a chreu amgylchedd sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt. Pan nad yw Stephen yn gwylio adar, mae'n mwynhau heicio a gwersylla mewn ardaloedd anghysbell anghysbell.