Uilensymboliek (Betekenissen & Interpretaties)

Uilensymboliek (Betekenissen & Interpretaties)
Stephen Davis

Het is waarschijnlijk geen verrassing dat er veel symboliek rond uilen bestaat. Met hun grote omvang, grote ogen, stille vlucht en mysterieuze nachtelijke gewoonten zijn het zeer intrigerende wezens.

Het zal u misschien verbazen wat uilen in de spirituele wereld zouden symboliseren. In sommige culturen is het gebruikelijk dat iemand bang is na een bezoek van een uil, de uilensymboliek is gedetailleerder dan u denkt. Uilen staan bijvoorbeeld bekend om hun oneindige wijsheid en bescherming.

Wat symboliseert een uil?

Als u ooit een uil hebt gezien, valt u wellicht op dat ze grote ogen hebben, een uitstekende camouflage, en het vermogen om heel stil te zitten en alleen hun kop te bewegen, die ze zo ver naar beide kanten kunnen draaien dat ze bijna een volledige cirkel kunnen maken.

Hun speciale veren maken hun vlucht bijna geruisloos. De meeste uilen zijn nachtdieren, waardoor ze mysterieus lijken omdat ze overdag moeilijk te zien of te horen zijn.

Hun geluiden kunnen variëren van zacht geroep tot luid gekakel en geschreeuw, dat bijzonder angstaanjagend kan klinken als het door een donker nachtelijk bos galmt.

Hier is enkele van de meest voorkomende symboliek die met uilen wordt geassocieerd:

 • Waarheid / Eerlijkheid
 • Wijsheid en sluwheid
 • Moed en bescherming
 • Poortwachters naar andere rijken
 • Duidelijkheid
 • Onafhankelijkheid

Truth & Honestly

Er wordt vaak gezegd dat je een uil niet kunt misleiden, misschien omdat hun grote ogen dwars door je heen lijken te kijken. Uilen kunnen een herinnering zijn om trouw te blijven aan onszelf en aan wat we willen voor onze toekomst.

Laat anderen je niet afbrengen van het pad waarvan je weet dat het voor jou de juiste is. Ze waarschuwen ook voor het bewaren van geheimen. Geheimen en leugens worden bijna altijd ontdekt, en we kunnen de mensen om ons heen kwetsen als de waarheid aan het licht komt.

Wijsheid en sluwheid

Misschien is de oorsprong van de wijsheid van de uil begonnen met de Griekse godin Athena, bekend om haar wijsheid en invloed op de oorlog, en haar metgezel uil. Het kan ook hun stilte en mysterieuze aard zijn waardoor mensen het gevoel hebben dat uilen over oude geheimen en kennis beschikken.

Uilen kunnen symbool staan voor het gebruik van je intelligentie om problemen op te lossen. Om voorbij het voor de hand liggende te kijken en dieper te graven, alle wegen te onderzoeken alvorens tot conclusies te komen. Ook om een open geest te houden en wijsheid van alle bronnen in je op te nemen. Het is altijd moeilijker om tot de kern van een probleem door te dringen met een bekrompen blik.

Moed en bescherming

Als roofvogels zijn uilen felle jagers, die ook een groot deel van hun leven voor zichzelf moeten zorgen omdat ze, buiten het broeden, vrij solitair zijn. In tegenstelling tot andere vogels beschermen uilen hun jongen maandenlang totdat ze oud genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen. Dit houdt in dat ze veel potentiële roofdieren moeten afweren.

De Grieken zagen uilen als beschermers, en geloofden dat als men een uil zag vliegen boven een soldaat of een leger, zij de overwinning zouden behalen omdat de uil over hen zou waken.

Poortwachters naar andere rijken

Hun associatie met de nacht leidde vaak tot het geloof dat uilen poortwachters waren naar andere sferen, vooral die van het hiernamaals. Sommige culturen geloofden dat ze na de dood je ziel begeleidden en ervoor zorgden dat je niet verdwaalde op je weg naar het hiernamaals. Op deze manier kunnen uilen berichten symboliseren van hen die zijn overgegaan, en ook indicatoren zijn van psychische enhelderziende gave.

Onafhankelijkheid

Uilen staan bekend om hun onafhankelijke ontwikkeling. Het is zeldzaam om een groep uilen te vinden als ze op jacht zijn naar voedsel. Ze werken iets te graag alleen.

De enige keer dat je uilen samen aantreft is als ze aan het paren zijn of om warm te blijven. In sommige gevallen leren ze elkaar over de beste jachtgebieden. Over het algemeen houden ze zich graag op zichzelf en kiezen ze zelf wanneer ze willen socialiseren.

afbeelding: Pixabay.com

Wat symboliseren uilendromen?

In de meeste gevallen is het belangrijk dat je de gevoelens die je in je droom had observeert. Afstemming op je emoties in een droom met een uil helpt je om uit te zoeken wat de algemene boodschap van de droom kan zijn geweest.

Dromen over uilen zijn door de geschiedenis heen door vele culturen geïnterpreteerd. Hier zijn enkele symbolische betekenissen van uilen in uw dromen:

 • Een dode of stervende uil: een teken dat je belangrijke veranderingen in je leven moet maken om je situatie te verbeteren. Kan een relatie zijn die beëindigd moet worden, tijd om een nieuwe baan te zoeken, enz.
 • Een uil die hoog boven je vliegt: misschien moet je een "hoger perspectief" aannemen over een kwestie die je momenteel bezighoudt. Je moet afstand nemen en de kwestie logischer bekijken dan emotioneel, of een onbevooroordeelde mening van buitenaf vragen.
 • Een krijsende uil betekent dat je je onderbewustzijn moet openstellen.
 • Als je een uil voert: er is iets in je leven dat je leert en dat nuttig zou zijn om aan anderen te leren.
 • Als je een uil ziet eten: je verwerkt belangrijke kennis, vaak spiritueel, die je zal helpen een nieuw perspectief in het leven te krijgen
 • Een uil landt op je schouder / arm: je hebt of zou moeten vertrouwen op je intuïtie, en weet dat die je in de juiste richting leidt...
 • Een uil landt op je hoofd: je hebt te veel nagedacht over een kwestie. Stop met overdenken en begin met actie ondernemen.
 • Een zittende uil betekent dat je meer in contact moet komen met je instincten en intuïtieve vermogens.
 • Een uil valt je aan: kun je het gevoel hebben dat een waarheid over jezelf, die je verborgen wilde houden, aan het licht is gekomen. Het kan ook staan voor het gevoel dat dingen in je leven snel veranderen en dat veroorzaakt angst en stress.
 • Een uil bijt in je gezicht: je hebt moeite met negatieve gedachten over je uiterlijk en eigenwaarde

Uilen kunnen in dromen verschijnen als je "schaduwwerk" doet. Schaduwwerk is een term die wordt gebruikt als mensen diep in hun eigen psyche graven om zware emoties als angst, verdriet, schaamte en trauma's op te graven en te ontrafelen.

Door te proberen deze diepere en donkere emoties te begrijpen, kunnen trauma's worden verwerkt. De uil kan symboliseren dat je op de goede weg bent met je schaduwwerk, of dat er misschien emoties zijn die je hebt weggedrukt en die onderzocht moeten worden.

Het komt erop neer dat dromen over uilen vaak betekent dat er iets in je leven is dat onderzocht moet worden. Tijd om je te concentreren op wat angst of zorgen veroorzaakt en zaken aan het licht te brengen om te verwerken en verder te gaan.

Symboliek in bezoeken of ontmoetingen met uilen

Er zijn veel overtuigingen over wat het zien van een uil in het echte leven betekent. Maar de meest voorkomende is dat dit een boodschap is van het spirituele rijk. Het is zeldzaam om een uil tegen te komen, daarom zien mensen het vaak als een teken.

In bepaalde gevallen kan dit betekenen dat je op het punt staat veel veranderingen in je leven door te maken. En, aangezien uilen onafhankelijke jagers zijn, kan het een belangrijke boodschap zijn om je eraan te herinneren dat je je moet concentreren op het doen van bepaalde dingen op je eigen houtje. Ook om trouw te blijven aan je eigen visie en te vertrouwen op je instincten.

Je zou bijvoorbeeld moeten overwegen om de manier waarop je je doelen nastreeft te veranderen. Dit kan een goed moment zijn voor wat introspectie over hoe je andere mensen bij je plannen hebt betrokken. Om je ware potentieel te bereiken, kan een ontmoeting met een uil symboliseren dat je moet kijken naar andere manieren om dingen te doen.

Als je het emotioneel moeilijk hebt gehad, kan dat een teken zijn dat je echt diep aan je trauma moet werken. Therapie zoeken of tijd besteden aan schaduwwerk is nodig om pijnlijke emoties te verwerken en ze op een dag achter je te laten.

Sommige mensen zien uilenontmoetingen ook als een teken dat je op het punt staat iets belangrijks over jezelf bloot te leggen dat je onderbewustzijn verborgen hield.

Let op wat je op dit moment denkt en voelt, want je kunt op het punt staan een belangrijk inzicht te krijgen in de manier waarop je je leven leidt, waarom je je met bepaald gedrag bezighoudt, of wat je moet doen om je situatie te verbeteren.

Bijgeloof over uilen

Het feit dat je uilen overdag niet te zien krijgt, is reden genoeg om veel bijgeloof te wekken. Hun associatie met de nacht, hun soms spookachtige verschijning met grote zwarte ogen en spookachtige roep hebben geleid tot een aantal nogal negatieve bijgeloven.

De Afrikaanse uil wordt in verband gebracht met hekserij. In veel Afrikaanse culturen staan uilen bekend als vogels die negatieve energie met zich meedragen die de jongeren en kwetsbaren ziek maakt. Deze vogel staat bekend als een vogel die je angst inboezemt als je hem tegenkomt.

Het is heel gewoon voor mensen om te geloven dat het zien van een uil betekent dat de dood op je deur klopt. Deze vogels worden gezien als boodschappers van de dood in vele delen van de wereld, maar ook als begeleiders naar het hiernamaals. In de Indiaanse cultuur gaat de uilensymboliek bij de dood terug tot Apache en Navajo tradities.

Er zijn verhalen bekend van uilen die de namen van mensen uitspreken die later bleken te sterven. In feite geloven deze culturen nog steeds dat als je toevallig een uil hoort of ziet, je ervoor moet zorgen dat je binnen blijft om het komende slechte nieuws af te wachten.

Enkele interessante bijgeloven zijn:

 • Het eten van hun ogen kan je gezichtsvermogen verbeteren.
 • Sommige culturen geloven dat ze beschermende geesten zijn tijdens oorlogen.
 • Ze dragen de ziel van mensen en mogen niet geschaad worden.
 • Ze worden geassocieerd met hekserij en dat heksen zich in uilen kunnen veranderen...
 • Het brengt ongeluk om een uil drie keer te horen toeteren...
 • Als een uil nestelt in een verlaten huis, betekent dit dat het spookt in dat huis.

Spirituele en culturele betekenissen van uilen

Uilen in het Christendom

De manier waarop veel mensen tegenwoordig tegen uilen aankijken, is terug te voeren op oude bijbelse tijden. Er is geen enkel geschrift dat uilen in een goed daglicht stelt.

De Bijbel heeft een uil afgeschilderd als een onrein dier dat niemand mag eten. In Leviticus gebiedt Mozes de Israëlieten om bepaalde "onreine" dieren niet als voedsel te eten, waaronder krokodillen, vleermuizen, raven en uilen. Dit zijn allemaal wezens die in veel Bijbelverhalen bekend staan als symbolen van ongehoorzaamheid en verlatenheid.

Over uilen wordt in de Bijbel ook gesproken in termen van eenzaamheid, onvruchtbaarheid en verlatenheid. Dit werd gezien bij de beschrijving van de woestijngebieden en verlaten ruïnes van Egypte en het Heilige Land, waar uilen voorkwamen. Het was een krachtig beeld voor deze vroege mensen, om de dieren te zien die tussen de ruïnes en verlaten landen leefden.

Inheemse Amerikaanse uil-symboliek

Inheemse Amerikaanse culturen respecteren dierlijke geesten en eren ze, ondanks de slechte voortekenen die ze met zich meedragen. Dit is te zien aan de uilensymboliek in hun culturen. Uilen werden bij inheemse Amerikaanse stammen meestal gezien als symbolen van de dood.

Men dacht dat ze met de doden communiceerden en boodschappen uit het graf overbrachten, of waarschuwingen gaven aan degenen die de wetten van de stam overtraden. In de godsdiensten van de Azteken en de Maya's werden uilen vaak afgebeeld als metgezellen van de goden van de dood.

Een uil 's nachts horen toeteren werd vaak beschouwd als een ongelukkig voorteken. Ze werden ook gebruikt om kinderen af te schrikken en hen ervan te weerhouden 's nachts rond te dwalen, met verhalen die zeiden dat als je 's nachts niet binnen bleef en stil bleef, een uil zou komen en je zou wegdragen.

Sommige Indiaanse culturen geloofden dat uilen gedaanteverwisselende geesten zijn. Bovendien geloofden zij dat uilen heksen en medicijnmannen waren die in de nacht waren veranderd.

Maar niet iedereen zag uilen als angstaanjagend. De Hopi stam gebruikte een holenuil als een van hun clan dieren, en zag de grote gehoornde uil als een "humorloze wetsdienaar". De Dakota Hidatsa dachten dat holenuilen beschermende geesten waren voor hun krijgers. Sommige stammen zagen de uil als een bedreigende nietsnut die verbannen was om alleen 's nachts tevoorschijn te komen als straf voor luiheid of ergernis.

Uilen in de Griekse Mythologie

De godin van de wijsheid, Athena, was zo onder de indruk van de eigenschappen van een uil dat zij haar metgezel, de kraai, voor een uil in de plaats zette. Men denkt dat dit de oorsprong is van de uilensymboliek die geassocieerd wordt met wijsheid en kennis. Er zijn zelfs teksten die vertellen hoe een uil een grote beschermer was van de Akropolis in het oude Griekenland.

Bovendien geloofden de Grieken dat de aanwezigheid van de uil een beschermende gids was wanneer zij ten strijde trokken. En dat uilen hen zelfs motiveerden vóór een grote veldslag. De Grieken hadden veel vertrouwen in uilen en wat zij voor hen vertegenwoordigden vanwege hoe de godin Athena haar uilenvriendin koesterde.

Uilen in Engelse Folklore

Er is veel geschreven over de kerkuil uit het Engeland van de 18e en 19e eeuw. Dichters uit die tijd gebruikten uilen vaak als "vogels van het onheil", en in die periode werd het krijsen van een uil door een zieke die langs zijn raam vloog, opgevat als een voorteken dat hij zeker zou sterven.

In vroegere eeuwen werden uileneieren gebruikt in medicinale behandelingen. Rauwe eieren werden gebruikt tegen alcoholisme en tot as gekookte eieren werden gebruikt in drankjes om het gezichtsvermogen te verbeteren. Uilenbouillon werd gebruikt in soepen om kinderen met kinkhoest te behandelen.

Soms werden uilen zelfs gezien als voorspellers van het weer. Een krijsende uil voorspelde een naderende storm of temperatuurdaling. Maar als men de uil hoorde roepen bij slecht weer, betekende dat dat de voorspelling spoedig ten goede zou keren.

Uil Geestesdier en Totems

Uil Geestesdier

De uil als geestdier heeft een sterke symboliek die samenhangt met helderheid en oplettendheid. Wanneer de uil op een boomtak zit om zijn omgeving te observeren, ziet hij alles met die zorgvuldige ogen.

Het geestedier uil kan je helpen om te vertragen en te observeren, zowel letterlijk als intuïtief, om de dingen te vinden die je zijn ontgaan. Zoals eerder vermeld, is schaduwwerk verbonden met uilen, in jezelf graven om de plaatsen te zien waar je vastzit, die blokkades uitpakken en doorwerken om er met een nieuw perspectief uit te komen. De uil moedigt je aan om voorbij de oppervlakte van situaties te kijken, door naarde kern van de zaak.

Uilen hebben ook een verbazingwekkend gehoor. Hun oren staan niet perfect horizontaal, zoals bij ons, maar een beetje scheef. Daardoor kunnen ze de bron van zelfs de kleinste geluiden lokaliseren.

Als je het uilengeestdier aanroept, kun je het vragen je te helpen duidelijker te horen, om echt te luisteren naar de mensen om je heen, en naar de gedachten in je eigen geest, om door de ruis heen te snijden naar de belangrijke kernboodschap.

Uil totemdier

De uil totem is sterk verbonden met innerlijke spiritualiteit, helderziendheid en intuïtie. De uil totem kan je leiden door verwarring, en je leren je buikgevoel aan te spreken. Heb vertrouwen in je innerlijke stem en "spirituele radar" over mensen en situaties in je leven.

Uil tattoo symboliek

In tegenstelling tot andere uilensymboliek met betrekking tot ongeluk en doodsvoorspellingen, betekent een uilentattoo meestal iets heel anders in de hedendaagse cultuur. Enkele van de meest voorkomende betekenissen van uilentatoeages zijn:

 • Zorgeloze en onafhankelijke geest
 • Onafhankelijke Denker
 • Intuïtie volgen
 • Spiritueel Open Geest
 • Wijsheid
 • Magie en Oude Kennis
 • Symbool van een belangrijke levensverandering
 • Een licht dat door de duisternis schijnt
Uil slaapt in de hal van een boom

Hebben uilen pech?

Uilen hebben een lange geschiedenis als ongeluk of slechte voortekenen. Van hun associatie met heksen tot de zielen van de doden, mensen zijn lang bang geweest voor hen en hun betekenis. Van de Bijbel tot vele Indiaanse staarten, ze hadden vaak een slechte reputatie.

Maar zoals bij veel wezens was in sommige culturen het tegenovergestelde waar. Sommige indianen zagen uilen als luie of logische wezens zonder bijzondere betekenis, terwijl andere stammen of de oude Grieken in de uil wijsheid en een beschermende geest zagen.

In de huidige maatschappij blijft er misschien wel wat bijgeloof bestaan, maar in termen van "pech" worden uilen eigenlijk alleen maar gezien als griezelige wezens die met Halloween worden geassocieerd. Ik denk dat de meeste mensen ze tegenwoordig net zo goed zouden associëren met een intelligente, wijze geest, en genieten van hun aanwezigheid en mooie en fascinerende vogels.

Conclusie

Uilen hebben een lange geschiedenis als te vrezen vogels die in de duisternis verblijven en ongeluk met zich meebrengen. Maar je kunt evengoed historische symboliek vinden van hun wijsheid en beschermende aard.

Hoe je het ook wendt of keert, het zijn krachtige vogels die veel mysterie en fascinatie omgeven. Uilen herinneren ons eraan onder de oppervlakte naar de wortel te kijken, waarheid te zoeken door spiritueel onderzoek, en te vertrouwen op onze eigen krachtige intuïtie.

Of je nu een uilentatoeage laat zetten of een droom over hen probeert te ontcijferen, het kan geen kwaad je in te lezen en een duidelijker beeld te krijgen.
Stephen Davis
Stephen Davis
Stephen Davis is een fervent vogelaar en natuurliefhebber. Hij bestudeert al meer dan twintig jaar het gedrag en de leefomgeving van vogels en heeft een bijzondere interesse in vogels kijken in de achtertuin. Stephen is van mening dat het voeren en observeren van wilde vogels niet alleen een plezierige hobby is, maar ook een belangrijke manier om contact te maken met de natuur en bij te dragen aan inspanningen voor natuurbehoud. Hij deelt zijn kennis en ervaring via zijn blog Bird Feeding and Birding Tips, waar hij praktisch advies geeft over het aantrekken van vogels naar uw tuin, het identificeren van verschillende soorten en het creëren van een natuurvriendelijke omgeving. Als Stephen niet aan het vogelspotten is, houdt hij van wandelen en kamperen in afgelegen wildernisgebieden.