Kraaiensymboliek (Betekenissen & Interpretaties)

Kraaiensymboliek (Betekenissen & Interpretaties)
Stephen Davis

Kraaiensymboliek en het geloof in de magische en spirituele krachten van deze vogel komen in verschillende culturen voor. Er zijn vele soorten kraaien in de wereld en ze zijn in bijna elk land te vinden. De meeste kraaien zijn allemaal zwart, met enkele uitzonderingen. Kraaien staan bekend om hun intelligentie en probleemoplossend vermogen. Ze zijn veelvuldig voorgekomen in de mythologie van verschillende culturen.

Wat symboliseert een kraai?

De kraai is altijd een vogel geweest die zich onderscheidde van de rest vanwege zijn grotere omvang, diepe "stem" en kenmerkende zwarte veren. Veel culturen hebben verschillende overtuigingen over deze unieke vogel. Op basis van zijn gedragingen, handelingen en hoe hij zich door het leven beweegt, kunnen we kijken naar de kwaliteiten van een kraai en de lessen daarvan toepassen op ons eigen leven.

 • Aanpassingsvermogen
 • Transformatie
 • Teamwork
 • Magie en mysterie
 • Slimheid

Slimheid

Kraaien behoren tot de familie van de aasvliegen, die bekend staan om hun intelligentie en probleemoplossend vermogen. Uit onderzoek is gebleken dat zij in staat zijn uit te zoeken hoe zij gereedschap, zoals stokken of stenen, kunnen gebruiken om aan voedsel te komen. Er is ook aangetoond dat zij niet alleen individuele menselijke gezichten langdurig kunnen onthouden, maar ook of zij die mens een "vriend" of "vijand" vinden. Zij kunnen ook lerenandere kraaien deze informatie.

Kraaien kunnen ons eraan herinneren om onze intelligentie te gebruiken bij de problemen van het leven. Als je de dingen te emotioneel benadert, kun je verblind raken door het antwoord. Vergeet niet een stap terug te doen en de dingen logisch te bekijken, en de middelen die je ter beschikking hebt creatief te gebruiken. Als je het gevoel hebt vast te zitten bij een uitdaging, doe dan een stap terug en probeer het vanuit een ander perspectief te zien.

Magie en mysterie

In de folklore worden kraaien vaak geassocieerd met magie en occultisme en gebruikt in diverse spreuken. Afhankelijk van de cultuur, zijn er overtuigingen die erop wijzen dat kraaien krachtige vooruitziende blik hebben. Volgens mythen kunnen deze vogels je verleden, heden en toekomst zien. En, als dit dier is wat je beschouwt als je spirituele dier, dan heb je waarschijnlijk intuïtieve vaardigheden als het gaat om bepaaldesituaties.

Aanpassingsvermogen

Kraaien staan bekend om hun sterke aanpassingsvermogen in elke situatie. Ze eten van alles en kunnen in heel wat verschillende habitats leven. Kraaien hebben zich zelfs aangepast aan stedelijke omgevingen en zijn minder schichtig dan veel andere vogels in de nabijheid van mensen.

Zij beheersen de kunst van het manoeuvreren met menselijke interacties. Volgens spirituele overtuigingen, als je het pad kruist met deze vogel, dan ben je iemand die het vermogen heeft om met gemak door verschillende omstandigheden in het leven te manoeuvreren.

Als je in paniek bent over een plotselinge verandering in je leven, maak je dan geen zorgen. Onthoud dat je diep in jezelf het vermogen bezit om je aan te passen. Blijf openstaan voor nieuwe situaties en laat het plotselinge drama je niet vergeten dat je jezelf in elke situatie kunt redden. Alles verandert, en we moeten meegaan met de stroom in plaats van proberen er tegenin te gaan.

Transformatie

Sinds mensenheugenis staan kraaien bekend als vogels die je aantreft als er een kadaver in de natuur is achtergelaten. Dat betekent dat deze vogels meestal worden aangetroffen op plaatsen waar dieren zijn gestorven. Kraaien worden dan ook meestal geassocieerd met de dood.

De dood is echter niet het einde, maar de gelegenheid voor een nieuw begin. Veel culturen zien de dood als een levenscyclus die nodig is om het evenwicht te bewaren. Zij zien de dood niet als een einde, maar als een transformatiefase die staat voor iets nieuws.

Op deze manier kunnen kraaien symbool staan voor verandering die je kunt gebruiken om de delen van je leven die volgens jou bijgesteld moeten worden om te draaien. Misschien heeft iets dat vastgelopen is een wedergeboorte nodig.

Teamwork

Is het u ooit opgevallen dat kraaien in groepen bijeenkomen in plaats van alleen of in paren te reizen? Over het algemeen worden kraaien beschouwd als sociale vogels omdat ze van een grote bijeenkomst houden. Deze vogels hebben enorme samenwerkingsvaardigheden.

Als ze in grote groepen bijeen zijn, kunnen ze communiceren met meer dan 200 unieke oproepen. Dat doen ze om elkaar te waarschuwen voor dreigend gevaar, potentiële voedselbronnen en andere nuttige informatie. Van mensen die kraaien als krachtdier hebben, wordt gezegd dat ze meer waarde hechten aan relaties dan anderen.

Als u merkt dat u te veel problemen alleen moet oplossen, bedenk dan dat hulp van anderen nieuwe ideeën en frisse perspectieven kan opleveren. Of u nu iets als gezin aanpakt of als groep aan een werkproject werkt, gebruik uw vaardigheden om een goede teamspeler te zijn en maak gebruik van de kracht van samenwerking.

Vis Kraai

Wat symboliseren dromen over kraaien?

De lijst van wat het betekent om een kraai in een droom te zien is bijna eindeloos. Dit komt misschien omdat zoveel culturen verschillende interpretaties hebben van kraaien en waar ze voor staan. Laten we eens kijken naar een paar specifieke manieren waarop kraaien in dromen gezien kunnen worden, en dan praten over wat ze in bredere zin kunnen voorstellen.

Een kraai valt je aan: je voelt misschien een verlies van controle over je eigen kracht. Je bent misschien erg gevoelig voor de mensen om je heen, zeer empathisch of ervaart een verlies van vertrouwen. Deze dromen dienen als waarschuwing dat je je in je huidige staat openstelt voor manipulatie door anderen. Zorg ervoor dat je je eigenwaarde en vertrouwen versterkt.

Je ziet een dode of stervende kraai: Dit staat symbool voor verandering en transformatie. Als er een grote verandering in je leven is geweest waar je mee worstelt, herinnert de kraai je eraan dat met elke verandering een nieuwe kans komt. Vecht niet tegen verandering, maar omarm het en de positieve dingen die een nieuw hoofdstuk kan brengen.

Een vliegende kraai: kraaien die boven je vliegen kunnen symbool staan voor een "hoger" of meer goddelijk zicht dat nodig is op een situatie. Misschien moet je een huidige kwestie bekijken met een uitgebreider perspectief.

Een kraai op je schouder: Je draagt misschien een last met je mee. Onderzoek wat je belemmert in je leven, vooral wat betreft dingen die je tegenhouden, zelfsabotage of giftige relaties. Er kan iets zijn wat je moet loslaten en achter je laten.

Een kraai achtervolgen: Dit kan duiden op een dieper gevoel van verloren zijn of verlies van controle. Is er iets in je leven dat je achtervolgt, maar dat je blijft ontglippen?

Shadow Self

Kraaien symboliseren vaak onze "schaduw zelf", dat is het deel van ons dat we diep begraven dat de neiging heeft om gevoelens van angst, schaamte, schuld en trauma vast te houden. Deze gevoelens kunnen vaak ons gedrag beïnvloeden, en op hun beurt ons leven, zonder dat we ons daar echt bewust van zijn. Als u droomt van een kraai kunt u een gevoel hebben dat er een emotie in u is die u heeft begraven. Meditatie en zelfreflectie kunnen inom sommige van deze diepere gevoelens naar boven te halen, zodat je ze kunt verwerken en positieve veranderingen in je leven kunt bewerkstelligen.

Transformatie

Wedergeboorte en transformatie zijn veel voorkomende kraai symbolen. Kraaien dromen kunnen wijzen op je innerlijke gevoel dat er iets moet veranderen. Er kan een stem in je zijn die je vertelt dat er iets groots moet veranderen, maar je hebt jezelf tegengehouden uit angst of gebrek aan vertrouwen. De kraai kan je vertellen dat het tijd is om uit de duisternis te komen die je tegenhoudt en verandering in gang te zetten. Het proces vanverandering is nooit gemakkelijk, maar je hebt de kracht om de strijd te doorstaan en de vruchten te plukken.

Bij kraaien dromen is het essentieel dat je vertrouwt op wat je intuïtie je zegt. Maar omdat de algemene kraai symboliek gebaseerd is op verandering en positieve transformatie, betekent dromen over hen zelden dat het een slechte droom is.

Symboliek in bezoeken of ontmoetingen met kraaien

Ontmoetingen met kraaien kunnen verschillende dingen betekenen voor verschillende mensen. Sommigen geloven dat het een teken is van positieve verandering, terwijl anderen geloven dat het slechte voortekenen zijn. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de context waarin je deze vogel ziet voordat je conclusies trekt over de betekenis ervan. Wat dacht of voelde je vlak voor je ontmoeting? Dit kan je een aanwijzing geven over de betekenis ervan.

Kraaien worden soms gezien als waarschuwingen dat er mensen om je heen zijn die niet het beste met je voor hebben. Als je momenteel vermoedens hebt dat iemand die je kent je probeert te ondermijnen, tegen je liegt of bedrieglijk is, kun je gelijk hebben en moet je heel voorzichtig zijn in de buurt van deze persoon. Vertrouw op je instinct.

Als symbolen van transformatie kunnen kraaien ook de boodschap brengen dat het tijd is om te veranderen. Als je over een beslissing hebt nagedacht, kunnen kraaien je eraan herinneren dat je diep van binnen weet welke kant je op moet. Wees niet bang om de keuze te maken die misschien moeilijk is, maar uiteindelijk de juiste voor jou.

De meeste kraai symboliek komt erop neer dat je echt naar je leven kijkt. Wat houdt je tegen? Wat dient je niet? Zijn er angsten en zorgen die je met je meedraagt? Je hebt de intelligentie, slimheid en kracht om moeilijke emoties en situaties aan te pakken en door verandering en transformatie weer een gelukkiger mens te worden.

Bijgeloof over kraaien

 • Als je 5 kraaien ziet word je ziek, als je 6 kraaien ziet volgt de dood.
 • Als een kraai op het dak van je huis kraait, brengt hij gasten naar je huis...
 • In Wales was één kraai die je pad kruiste ongelukkig, maar twee kraaien die je pad kruisten gelukkig.
 • Een enkele kraai is een voorteken van dood, ongeluk of vernietiging.
 • Een groep kraaien in een kerkhof is terug geluk
 • Ze hebben paranormale gaven en kunnen de toekomst zien...
 • Drie kraaien die naar je kraaien brengt goede gezondheid.
 • Vier kraaien die naar je kraaien betekent voorspoed en geluk.

Kraaien Spiritueel Dier en Totems

Kraai Geestesdier

De kraai is een goed spiritueel dier om aan te roepen als je je hersenkracht moet gebruiken om een probleem op te lossen. Bekend om hun intelligentie en probleemoplossend vermogen, kan de kraai je helpen om "buiten de kaders te denken" en logica en hogere perspectieven te gebruiken om creatieve oplossingen te vinden. Ze kunnen je er ook aan herinneren om je eigen inzicht en intuïtie aan te spreken. Laat je buikgevoel niet buiten beschouwing.

Totemdier Kraai

Mensen met een kraai totemdier worden gezien als creatief en vindingrijk. Door logica, slimheid en een bereidheid om verschillende invalshoeken te proberen, kunnen deze mensen meestal een oplossing vinden voor schijnbaar complexe problemen en uitdagende situaties. Net als kraaien, kan worden gezegd dat ze weten hoe ze "afval in een schat kunnen veranderen".

De mensen van de kraai totem staan bekend om hun grote aanpassingsvermogen en hun vermogen om hun persoonlijkheid aan te passen aan de omstandigheden. Maar ze kunnen ook een beetje ondeugend zijn. Zorg ervoor dat je je trucs ten goede en niet ten kwade gebruikt.

Spirituele en culturele betekenissen van kraaien

Op veel plaatsen zijn zowel kraaien als raven grote, zwarte vogels met een sterk gelijkend uiterlijk. Daarom kan in mythen, legenden en folklore de zwarte vogel die in verhalen wordt beschreven worden geïnterpreteerd als een kraai of een raaf. De twee worden vaak door elkaar gebruikt. In veel van de onderstaande culturen kun je dezelfde betekenissen toepassen op kraaien en raven.

Kraaien in het christendom

Technisch gezien worden kraaien niet bij naam genoemd in de bijbel, maar raven zijn de zwarte leden van de familie van de kraagvogels waarover de bijbel spreekt. Maar zoals gezegd, worden ze over het algemeen als hetzelfde beschouwd.

Kraaien worden soms gezien als symbool van veerkracht. In het verhaal van de ark van Noach is de raaf zijn helper die hij er steeds op uit stuurde om te kijken of er droog land was. Als de raaf niet terugkeert, stuurt hij een duif. De raaf keert uiteindelijk terug, lang nadat er droog land is gevonden. Hij heeft het uithoudingsvermogen om ver en breed over de aarde te vliegen op zoek naar land.

In een passage die de verwoesting van Edom beschrijft, wordt de kraai genoemd als een van de dieren die zouden overleven. De geest van de kraai is weer veerkrachtig en sterk. Dit kan dienen als een herinnering dat je met geloof alle obstakels kunt overwinnen.

Inheemse Amerikaanse kraai symboliek

Feit is dat inheemse Amerikaanse culturen diep geworteld zijn in spirituele betekenissen en symbolen. Het symbool van de kraai werd door velen gezien als teken van wijsheid, en over het algemeen werd hun intelligentie gezien als hun meest kenmerkende eigenschap. Sommige stammen geloofden dat de kraai zo slim was dat hij de kracht had om te praten.

Kraaienveren werden vaak op hun kleren gedragen en een enkele kraaienveer op hun hoofd. Sommige stammen geloofden dat tijdens de laatste vloed die de aarde zou bedekken, de kraaienveren die zij droegen hen boven het water naar de veiligheid van de hemel zouden leiden.

Kraaien werden door sommige stammen ook gezien als gedaanteverwisselaars met het vermogen om tegelijkertijd in de fysieke en spirituele wereld te zijn. Ze werden geassocieerd met de Schepper en dragers van universele wijsheid en wetten. Daarom geloofde men dat ze genezende krachten bezaten, wat "kraaienmedicijn" werd genoemd, dat kon worden opgeroepen door de kraaiengeest aan te roepen.

Kraaien in de Griekse en Romeinse Mythologie

De Grieken associeerden de kraai met Apollo, de god van de zon en het licht. Het verhaal gaat dat Apollo verliefd is op een prinses genaamd Coronis, en hij stuurt zijn goddelijke boodschapper, een witte kraai, om haar te bewaken. Coronis wordt uiteindelijk verliefd op een sterveling, prins Ischys, en verraadt Apollo. Apollo's kraai ziet dit en brengt het nieuws terug naar Apollo van wat ze heeft gedaan. Apollo is woedend, en is zowoedend dat zijn kraai de ogen van Ischys niet heeft uitgepikt, spreekt hij een vloek uit en zijn zonnevlammen maken de kraai zwart.

De Grieken en Romeinen geloofden vaak dat het zien van een kraai ongeluk bracht en een slecht voorteken was, meestal geassocieerd met de dood. Hoewel de Romeinen de kraai ook beschouwden als iemand met een derde oog en in staat om de toekomst te zien. Zij bestudeerden het gedrag van kraaien als een vorm van waarzeggerij, Augury genaamd.

De godin Athena had op een gegeven moment ook belangstelling voor deze vogels, totdat ze besloot dat ze te sluw waren naar haar zin. Daarom koos ze voor een uil als meer geschikte metgezel.

Kraaien in de Keltische Mythologie

De oude Kelten geloofden in een gedaanteverwisselende godin die de Morrigan heette. Zij was de godin van de oorlog, het lot en de dood, zat de zoetwaterrivieren en -meren voor, en was de beschermvrouwe van de nacht, de profetie en de magie. Tijdens de oorlog zweefde zij boven het slagveld in de vorm van een raaf of kraai, om te voorspellen of te beïnvloeden welke kant zou overwinnen of verdoemd zou zijn.

Kraaien in de Noorse Mythologie

In de Noorse mythologie had Odin, de alvader, twee raven/kraaien die Munnin ("Geheugen") en Hugi ("Gedachte") heetten. Zij werkten als Odins spionnen en hielden hem op de hoogte van het nieuws en de gebeurtenissen op aarde en in alle rijken. De kraaien zaten op zijn schouders en vlogen elke ochtend de wereld rond om de kennis en wijsheid van de dag te verzamelen.Dit versterkte zijn reputatie als de "alwetende" vader.

Kraaien in de Chinese Mythologie

Wevend meisje op de kraaienbrug

Sommige Chinezen associëren de kraai met zon en vuur. Een verhaal zegt dat de aarde 10 zonnen had, belichaamd door 10 kraaien. Op een dag kwamen alle 10 zonnen tegelijk op, hun gecombineerde kracht zo heet dat het de aarde verschroeide. Om verdere schade te voorkomen stuurden de Goden hun boogschutter, Houyi, om alle kraaien neer te schieten, behalve één. Daarom hebben we tegenwoordig maar één zon.

Er is ook een Chinees sprookje dat zegt dat op dagen dat je geen kraaien in de lucht ziet, dat komt omdat alle kraaien in de wereld zich hebben verzameld om een magische brug te vormen waarmee de Weaving Maiden de Zilverrivier kunnen oversteken.

De kraai in het Tibetaans boeddhisme

In het algemeen beschouwen Tibetanen de raaf/kraai als een symbool van toekomstig succes en beschermer van wijsheid. Er is een verhaal van een 15e eeuwse Tibetaanse boeddhistische monnik, Ngawang Drakpa, die op reis was in de hoop nieuwe kloosters te kunnen bouwen. Hij vond de regio Gyalrong in Oost-Tibet bijzonder, maar wist niet de exacte locatie die hij voor het klooster wilde gebruiken.

Tijdens een van zijn verkenningswandelingen vloog een kraai op hem af, greep zijn sjaal en droeg deze naar de tak van een jeneverbesboom. De monnik zag dit als een teken dat deze boom een gunstige locatie was voor de bouw van het klooster. Het Dhe-Tsang klooster werd op deze plaats gebouwd, en omdat de boom door de kraai was gekozen en werd gezien als een emanatie van de beschermer Mahakala, werden de takken van de boomgesnoeid en de gebedsruimte eromheen gebouwd, in plaats van hem te kappen.

De kraai in de hindoeïstische mythologie

Sommige Hindoes beoefenen Shradh een periode waarin hulde en respect wordt gebracht aan de voorouders door het aanbieden van voedsel en gebeden. Als onderdeel van Shradh voedsel kan worden aangeboden aan raven en kraaien, in de overtuiging dat de vogels het voedsel dan naar hun overleden voorouders zullen brengen.

Kraai tattoo symboliek

Kraaien hebben zoveel betekenissen in verschillende culturen die variëren van negatief tot positief. Dus een kraai tattoo kan elke betekenis hebben die bij je past. Enkele van de meest voorkomende betekenissen van kraai tattoos zijn:

 • Veel mensen die geïnteresseerd zijn in de Noorse cultuur kunnen kiezen voor een tatoeage van de twee kraaien van Odin, die symbool staan voor het verzamelen van waarheid en kennis.
 • Wijsheid, intelligentie, slimheid en vindingrijkheid
 • Profetie, het derde oog, het ontsluiten van geheimen, spirituele ontdekking...
 • Transformatie van geest en ziel
 • Omens en voorbodes, van goed of slecht...
 • De dood, zowel fysiek als spiritueel
 • Met een voet in de fysieke wereld en een voet in de spirituele wereld...
 • Voorspellers en beschermers in de strijd
 • Het hiernamaals
 • Sterke wil en veerkracht

Hebben kraaien geluk?

Hoewel kraaien meestal worden geassocieerd met ongeluk, is het belangrijk te weten dat ze een teken kunnen zijn van goede dingen die op je pad komen. Het hangt altijd af van wat je voorgeschoteld krijgt als je een kraai tegenkomt.

Het zien van kraaien in je leven kan verschillende dingen betekenen, afhankelijk van hoe je de tekens en betekenissen wilt interpreteren. Maar er zijn gevallen waarin de meeste culturen geloven dat kraaien je geluk brengen.

Conclusie

Kortom, de kraai symboliek is niet zo ingewikkeld als je zou denken. Voor het grootste deel vertegenwoordigen kraaien een groot aantal positieve en belangrijke veranderingen in je leven. Het hangt vooral af van waar je bent en het soort kruispunt waar je voor staat.

Hoewel de algemene consensus is dat deze vogels ongeluk brengen omdat ze een doodsvoorbode zijn, zijn er door de geschiedenis heen gevallen geweest waarin kraaien zijn gebruikt als katalysator voor positieve spirituele verandering.
Stephen Davis
Stephen Davis
Stephen Davis is een fervent vogelaar en natuurliefhebber. Hij bestudeert al meer dan twintig jaar het gedrag en de leefomgeving van vogels en heeft een bijzondere interesse in vogels kijken in de achtertuin. Stephen is van mening dat het voeren en observeren van wilde vogels niet alleen een plezierige hobby is, maar ook een belangrijke manier om contact te maken met de natuur en bij te dragen aan inspanningen voor natuurbehoud. Hij deelt zijn kennis en ervaring via zijn blog Bird Feeding and Birding Tips, waar hij praktisch advies geeft over het aantrekken van vogels naar uw tuin, het identificeren van verschillende soorten en het creëren van een natuurvriendelijke omgeving. Als Stephen niet aan het vogelspotten is, houdt hij van wandelen en kamperen in afgelegen wildernisgebieden.