Duif Symboliek (Betekenissen & Interpretaties)

Duif Symboliek (Betekenissen & Interpretaties)
Stephen Davis

Duiven zijn zachtaardige vogels, wijdverspreid in vele landen, en zijn een van de eerste vogels die door de mens werden gedomesticeerd. Het is geen wonder dat ze in vele culturen een symbolische betekenis hebben. In dit artikel geven we je inzicht in de symboliek van de duif, droombetekenissen, spirituele relevantie en meer.

Wat symboliseert een duif?

Er zijn vele soorten duiven in de wereld, waaronder alle leden van de duivenfamilie. De meest bekende duif in termen van symbolische betekenis is misschien wel de witte duif. Duiven worden echter vaak over één kam geschoren vanwege hun gelijksoortige manieren en geluiden, ondanks het feit dat ze verschillende verenkleden hebben.

Enkele van de meest bekende symbolische betekenissen van duiven zijn:

 • Liefde
 • Vrede
 • Droefheid
 • Grace
 • Hope
 • Berouw en vergeving
 • Good Fortune
 • Zuiverheid en onschuld
 • Terugkeren naar huis

Vrede

Duiven zijn vrij zachte vogels, vooral in vergelijking met haviken, arenden of zelfs blauwe gaaien. In plaats van een harde kraak of krijsen, hun zachte geluiden van koeren zijn heel rustgevend. Ze hebben ook het vermogen om heel comfortabel rond de mens, en zijn gehouden als gedomesticeerde vogels voor duizenden jaren. Vanwege deze aard duiven worden vaak geassocieerd met de geest van vrede, zachtheid engeluk.

Liefde en toewijding

Duiven zijn over het algemeen monogame vogels die paren voor het leven. Bovendien lijken ze genegenheid te tonen door elkaar te verzorgen, naar elkaar te koeren en "liefdesklopjes" te geven. Moeder en vader zijn zeer toegewijde ouders, die beiden de broed- en voedertaken delen. Daarom worden ze vaak geassocieerd met liefde, verzorging en gezinsdevotie.

Zuiverheid

De kleur wit wordt van oudsher gezien als een kleur van zuiverheid. Zuiver witte duiven komen niet vaak voor in de natuur, en de meeste die vandaag de dag worden gezien, zijn gecreëerd door fokprogramma's. Het zien van een zeldzame, zuiver witte duif moet voor de vroege mensen dus een heel bijzondere aanblik zijn geweest, en heeft waarschijnlijk het idee geïnspireerd dat het zien ervan een speciale boodschap van zuiverheid en onschuld inhield.

Witvleugelduif

Hope

Het beroemde verhaal van een duif die naar Noach terugkeerde met de olijftak, een teken van land na de grote overstroming, heeft een lange associatie met hoop opgeroepen. Het gaf Noach hoop dat hij eindelijk land zou vinden voor zichzelf en zijn dieren, en hoop op Gods vergeving. Vanwege dit verhaal worden duiven vaak geassocieerd met hoop, wedergeboorte/vernieuwing, berouw en vergeving.

Terugkeren naar huis

Veel soorten duiven hebben een verbazingwekkend vermogen om over lange afstanden hun weg terug naar huis te vinden. Je hebt misschien wel eens van ze gehoord als "postduiven" of "postduiven". Deze vogels zijn in staat om hun nest te vinden en terug te keren, zelfs als ze over honderden kilometers zijn verplaatst. Gedomesticeerde soorten werden vroeger gebruikt om berichten tussen steden te versturen. Op deze manier kunnen duiven het vermogen om te navigeren symboliseren.situaties, en je weg vinden in het leven, zelfs als je je verloren voelt. Hoe ver je ook bent afgedwaald, je kunt altijd de weg naar huis terugvinden.

Wat betekenen dromen over duiven?

Er zijn verschillende manieren om je dromen over duiven te interpreteren. Deze omvatten het geven van een doel, het helen van relaties, en het brengen van overgang en verandering. Laten we eens kijken naar enkele veel voorkomende voorstellingen van duiven in dromen.

Berichten van geliefden: als u onlangs een geliefde hebt verloren, kan een droom van een duif betekenen dat zij u de hand reiken om u te laten weten dat zij nu vrede hebben.

Dove Following You: als de duif je volgt, is de interpretatie dat je nog bezig bent met het zoeken naar een doel in je leven. Als je grote doelen nastreeft en een teken nodig hebt dat je op de goede weg bent, zou zo'n droom de nodige zekerheid moeten brengen.

Dreaming of a Pair of Doves: t De verschijning van twee duiven in het onderbewustzijn betekent zelfaanvaarding en genezing. Het is tijd om giftige banden te verbreken en je relaties met vrienden en familie en met je geliefde te helen.

Dove Cooing: Het zoete en zachte gekoer van een duif in dromen symboliseert een innerlijke stem. Stop met het tot zwijgen brengen van die innerlijke redenering en laat haar naar buiten komen.

Vliegende duiven: vrijheid, vrede en rust. De periode van leven die u ingaat zal relatief stressvrij zijn. Een groep die samen vliegt kan ook symbool staan voor succes in uw romantische relatie.

Duiven die uit een gebouw vliegen: een tijd van conflict op het werk of thuis zal zich spoedig voordoen, maar een vreedzaam compromis zal worden bereikt.

Duiven zittend op een draad: dit kan communicatie symboliseren en dat er iemand in je leven is met wie je meer moet communiceren. Dit kan de behoefte zijn om uit te reiken naar iemand die je lange tijd niet hebt gesproken. Herverbinden.

Duifje zoeken: als de duif in je droom lijkt te zoeken, hetzij naar voedsel, hetzij naar andere duiven, kan dat erop wijzen dat je diep van binnen op zoek bent naar liefde.

Vechtende duiven: je voelt een intern conflict, misschien een meningsverschil met je partner of collega. Besteed wat tijd aan meditatie voor een oplossing en je zult een vreedzame uitkomst ontdekken.

Duif die een nest bouwt: is dit een voorteken van een vredig en harmonieus huiselijk leven.

Symboliek in bezoeken of ontmoetingen met duiven

Sommige mensen geloven dat het zien van een duif in het wild een speciale betekenis heeft. Hoewel duiven vrij gewone vogels zijn en het zien ervan niet per se een zeldzame gebeurtenis hoeft te zijn, lijken ze soms te verschijnen op een belangrijk moment als je aan iets belangrijks denkt of als er iets in je leven gebeurt.

Als je je angstig voelt, kunnen duiven opduiken om je te herinneren aan vrede en rust. Breng meer mindfulness in je leven en maak opnieuw contact met je spirituele kant om overtollige zorgen te bestrijden.

Duiven worden soms ook gezien als een herinnering aan liefde en steun van je geestengidsen of God in tijden van rouw of trauma's. De duif brengt een boodschap dat je met liefde wordt omringd en dat het verdriet dat je ervaart met spoedig voorbij zal gaan.

In verschillende delen van de wereld vind je duiven van verschillende kleuren. Door de geschiedenis heen zijn aan elke kleur verschillende betekenissen verbonden:

Witte Duif Betekenis

Een zuivere witte duif, ook bekend als de albino duif, komt in de natuur zelden voor als gevolg van mutaties. De meeste witte duiven die tegenwoordig worden losgelaten tijdens evenementen zoals bruiloften zijn speciaal door mensen gekweekt om deze kleur te produceren. Een zuivere witte duif in het wild tegenkomen is dus vrij zeldzaam, wat misschien de reden is waarom ze als zulke bijzondere vogels worden gezien.

Als je er een tegenkomt, betekent dat dat je bescherming en troost nodig hebt. Het betekent ook dat je meer compassie met jezelf en anderen moet hebben. Witte duiven zijn een algemeen symbool van vrede, zuiverheid, goddelijkheid en liefde.

Een ontmoeting met een witte duif betekent dat je een grote daadkracht hebt, een strenge morele code en dat je emoties fijnbesnaard zijn. Een witte duif weerspiegelt innerlijke schoonheid, vrede, liefde, zuiverheid en sereniteit.

Zwarte Duif Betekenis

Ook wel de zwarte koekoeksduif genoemd, zal een zwarte duif vaak verschijnen als je je best doet om ondanks uitdagingen vooruitgang te boeken. Als je in een moeilijke situatie zit, begin dan grote voorbereidingen te treffen omdat er een grote verandering op je pad komt.

Grijze duif Betekenis

Grijze duiven worden direct geassocieerd met verandering. Als je er een tegenkomt, betekent dat dat je de overgangsperiode voorbij bent en dat je in een fase van vernieuwing zit. Er komt een psychisch ontwaken aan, dus wees er klaar voor.

Bruine duif Betekenis

Een bruine duif, ook bekend als de rouwduif, is een teken van familieverandering, moederschap en vruchtbaarheid, en als je er een tegenkomt betekent dit dat er een levensveranderende gebeurtenis staat te gebeuren met je familieleden. Als er iets niet gebeurt in jouw leven, zal het gebeuren met iemand die bloedverwant is.

Rode Duif Betekenis

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, betekent een rode duif iets positiefs. Het tegenkomen van een rode tortelduif betekent dat je leven momenteel stabiel is of op het punt staat stabiel te worden.

Blauwe Duif Betekenis

Als je een blauwe duif tegenkomt, weet dan dat je eindelijk anker en evenwicht in je leven hebt gevonden. De blauwe grondduiven staan voor creativiteit, communicatie en intuïtie, wat betekent dat je sommige dingen kunt aanvoelen en innovatieve ideeën kunt ontwikkelen.

Smaragdgroene duif

Bijgeloof over duiven

 • De duif wordt in China beschouwd als een teken van een lang leven. In de Han-dynastie begroette en schonk men oudere mensen scepters versierd met duiven, wat betekende dat de ouderen hun maaltijden net zo efficiënt zouden verteren als duiven zuiver graan.
 • In middeleeuws Europa gaf de eerste roep van een duif van het jaar aan hoe het jaar zou verlopen. Als het geluid van boven kwam, bracht het jaar geluk en voorspoed, maar als de roep van de grond kwam, betekende het ongeluk en een jaar met veel uitdagingen.
 • Het loslaten van duiven op bruiloften wordt gezien als een goed voorteken voor het huwelijk.

Spirituele betekenis van duiven

Als u het christendom, de islam of het jodendom aanhangt, bent u wellicht bekend met de duivensymboliek in uw godsdienst. Een duif staat voor de Heilige Geest en vrede in het christendom en de bijbel, bescherming in de islam, en mededogen in het jodendom. Hier zijn meer details;

Spirituele betekenis van duiven in het Christendom en de Bijbel

Duiven symboliseren in het christendom vrede en hoop. Uit het verhaal van de Ark van Noach blijkt dat zij een periode van vergeving en wedergeboorte inluiden. Noach stuurde eerst een duif om tijdens de vloed naar levenstekens te zoeken, maar de vogel kon geen plek vinden om te landen en keerde terug. Hij stuurde hem een tweede keer, en hij keerde terug met een olijftak als teken dat het water zich begon terug te trekken.

Augustinus van Hippo zei, toen hij in de vijfde eeuw Over de christelijke leer schreef, dat een olijftak op vrede duidt, omdat de duif ermee kwam nadat Noach de duif had gestuurd om naar droog land te zoeken. Een duif met een olijftak blijft ook nu nog een symbool van vrede.

De duif komt in de Bijbel ook voor in verband met de Heilige Geest, zoals bij de doop van Jezus. Matteüs 3:16-17 zegt: "En toen Jezus gedoopt was, ging hij onmiddellijk uit het water omhoog, en zie, de hemelen werden voor hem geopend, en hij zag de Geest van God neerdalen als een duif en op hem komen rusten; en zie, een stem uit de hemel zei: 'Dit is mijn geliefde Zoon, met wie ik het goed heb'.tevreden"

Dit wordt herhaald in Lucas 3:22, waar de Heilige Geest neerdaalde in de vorm van een duif, en bevestigde dat Jezus inderdaad de geliefde zoon van God was.

Behalve dat ze vrede en de Geest voorstellen, worden duiven in veel bijbelverzen poëtisch genoemd. Ze beelden vaak zuiverheid en onschuld uit. Duiven staan ook voor zwakte, omdat ze klein, teer en tamelijk hulpeloos zijn tegen roofdieren. Zo worden ze gebruikt om de mens voor te stellen, die zwak is zonder de redding en bescherming van God.

Betekenis van Duiven in de Islam

De duif wordt in de islam soms beschouwd als een favoriete vogel die staat voor goddelijke bescherming. De laatste profeet van de islam, Mohammed, werd geholpen door duiven toen hij zich verborg voor zijn vijanden. Toen hij zijn toevlucht zocht in een grot, bouwde een paar duiven onmiddellijk een nest en legde eieren bij de ingang. Toen hij dit zag, geloofden zijn vijanden dat er zich niemand in de grot kon verbergen, want anders zouden de duivenverstoord en daar niet genesteld.

Betekenis van duiven in het jodendom

De Talmoed vergelijkt de Geest van God met een vrouwelijke duif die over haar kuikens zweeft en hen met zachtheid en mededogen verzorgt. Zoek de verwijzingen in Hooglied Rabbah 2:14, Isa 29:4, en Zohar II: 8a-9a.

Het postbijbelse jodendom stelt de geest van de doden voor met duiven (Bahir 119). Het concept is ontleend aan het Bijbelse citaat in Jes. 29:4 dat geesten van de doden "tsjirpen". Het staat ook voor vrede onder het volk Israël, zoals herhaaldelijk geschreven in Midrasj en Hooglied Rabbah 2:14.

Duiven met de hand voeren

Duiven als Spirituele dieren & Totems

Dit is wat het betekent om een duif als je totem, geest of krachtdier te hebben;

Duif Spiritueel Dier

Een duif als spiritueel dier betekent verschillende dingen. Ten eerste vertelt het je om vriendelijkheid te tonen en anderen op elke mogelijke manier te helpen. Het spirituele dier van de duif geeft je een kijkje in de toekomst, wat aangeeft dat je een diepe spirituele vernieuwing zult doormaken.

Als je een duif als je geestdier ziet, is het tijd om voor jezelf te zorgen, je op jezelf te richten, thuis te blijven en plezier te halen uit je huiselijke kant. Voel je je radeloos, angstig, bezorgd of verontrust? Roep het geestdier van de duif aan voor verlichting. Dit geestdier zou ook moeten helpen als je bezorgd bent over de liefde van je echtgenoot voor jou.

Mensen die duivengeestdieren hebben, zijn meestal kalm, mooi, en altijd gericht op de positieve kant. Het zijn betrouwbare mensen, betrouwbaar in relaties, hebben vertrouwde partners aan wie ze voor het leven gebonden zijn. Ondanks dat ze man of vrouw zijn, hebben ze sterke moederlijke instincten en houden ze ervan thuis huishoudelijke doelen na te streven.

Dove Power Animal

Het duivenkrachtdier is goed om op te zoeken als je hulp nodig hebt om de geest van vrede en liefde in een moeilijke situatie te brengen. Het duivenkrachtdier kan helpen in je communicatie met anderen, woede onschadelijk maken en begrip bevorderen in plaats van verwonding.

Duiven worden ook geassocieerd met huis en gezin, en zijn goed om aan te roepen als je een eigen huis bouwt en kinderen krijgt. Het duivenkrachtdier kan helpen bij vruchtbaarheid en verzorging, terwijl het positieve energie, liefde, troost en steun bevordert.

Duif totemdier

Mensen geboren onder de duiventotem zijn zeer meelevend. Je zoekt sereniteit in je omgeving en staat bekend als een verzorger voor anderen. De uitdrukking "een minnaar, geen vechter" is vaak van toepassing op de duiventotem. Pas alleen op dat je diepe liefde en zorgzaamheid anderen niet toestaat je te manipuleren en te profiteren van je goede aard.

Inheemse Amerikaanse duivensymboliek

De duif is een voorstelling van een ontmoetingspunt tussen spirituele werelden en het aardse rijk. Bij uitbreiding is het koeren van een duif een boodschap met verschillende betekenissen bij de inheemse Amerikaanse stammen. Het is een signaal voor iemand om het verleden, dat hem misschien in de greep houdt, los te laten en de vrede van de duif toe te laten in zijn hart om verder te gaan.

Bij de Blackfoot stam droegen oorlogsleiders vaak duivenveren als talismannen om hun krijgers veilig thuis te brengen. Zij zagen duiven dus als symbolen van bescherming en veiligheid.

Azteken en Mexicaanse indianenstammen zagen de duif vaak als symbool van liefde, en ze werden afgebeeld op huwelijksversieringen.

Duiven in de oude mythologie

De oude Grieken plaatsten duiven op een hoog voetstuk om liefde, onsterfelijkheid en wedergeboorte te symboliseren. Belangrijker nog, duiven brachten eten en drinken naar de goden en godinnen op de berg Olympus. Op afbeeldingen van de Griekse godin Aphrodite staan vaak duiven om haar heen.

In het oude Mesopotamië werd een van de belangrijkste godinnen Inanna / Ishtar, godin van de seksuele liefde en oorlogvoering, vaak geassocieerd met duiven. Haar tempels beelden loden duivenbeeldjes af. Interessanter is dat men geloofde dat de duif een fysieke incarnatie was van de godin van de liefde, met een afbeelding op een tempel waarop een duif uit een palmboom komt.

De vogel wordt ook geassocieerd met de godin Aphrodite die staat voor liefde en schoonheid. Venus en Fortuna, Romeinse godinnen van liefde en geluk, hebben ook duivenvoorstellingen.

Duif Tattoo Symboliek

Hoewel iedereen zijn eigen redenen heeft om een kardinaal te kiezen voor een tatoeage, zijn enkele van de meest voorkomende betekenissen:

 • Vrede
 • Liefde
 • Een duivenpaar symboliseert vaak romantisch partnerschap, toewijding en trouw.
 • De Heilige Geest
 • Gods liefde
 • Onschuld en zuiverheid
 • Een symbool van een geliefde die is overleden.
 • Overwinning en succes
 • Toewijding aan familie
 • Wedergeboorte en vernieuwing

Hebben duiven geluk?

Duiven worden over het algemeen beschouwd als tekens van geluk of goede voortekenen. Omdat ze monogaam zijn, betekent een ontmoeting met een duif dat er iets goeds zal gebeuren in je liefdesleven. Ze vertegenwoordigen of wijzen op geluk in de liefde.

Een duif is een drager van goed nieuws in romantische partnerschappen. De vogel signaleert bijvoorbeeld nieuwe romantische escapades of het begin van nieuwe relaties.

Conclusie

Een duif symboliseert veel positieve dingen in het leven. Het is een teken van vrede, rust, een nieuw begin en vergeving. Bovendien vertegenwoordigt de duif zuiverheid en dient hij verschillende doelen van sereniteit, verzorging, toewijding aan de familie en het stichten van vrede in de mythologie, totems en geestendieren. In het algemeen staat een duif voor goddelijkheid, liefde en vrede. Vanwege deze kwaliteiten hebben duiven vaak zeerpositieve symboliek en voortekenen, en brengen altijd geluk.
Stephen Davis
Stephen Davis
Stephen Davis is een fervent vogelaar en natuurliefhebber. Hij bestudeert al meer dan twintig jaar het gedrag en de leefomgeving van vogels en heeft een bijzondere interesse in vogels kijken in de achtertuin. Stephen is van mening dat het voeren en observeren van wilde vogels niet alleen een plezierige hobby is, maar ook een belangrijke manier om contact te maken met de natuur en bij te dragen aan inspanningen voor natuurbehoud. Hij deelt zijn kennis en ervaring via zijn blog Bird Feeding and Birding Tips, waar hij praktisch advies geeft over het aantrekken van vogels naar uw tuin, het identificeren van verschillende soorten en het creëren van een natuurvriendelijke omgeving. Als Stephen niet aan het vogelspotten is, houdt hij van wandelen en kamperen in afgelegen wildernisgebieden.