Beth Mae Adar yn ei Ddefnyddio i Adeiladu Eu Nythod? (enghreifftiau)

Beth Mae Adar yn ei Ddefnyddio i Adeiladu Eu Nythod? (enghreifftiau)
Stephen Davis

Tabl cynnwys

robin goch, adar eraill sydd fel arfer yn defnyddio mwd i adeiladu sylfeini eu nyth yw gwenoliaid gwynion (Hirundo rustica), gwenoliaid clogwyni (Petrochelidon pyrrhonota), a phoebes (Sayornis phoebe).

Pa aderyn sy'n defnyddio ffibrau artiffisial ar gyfer nythod ?

Oriole Baltimore gwrywaiddadar yn defnyddio brigau ar gyfer nythod?

Bydd y rhan fwyaf o adar yn defnyddio brigau i greu strwythur i'r nyth ac yn ychwanegu haenau eraill o ddeunyddiau. Er enghraifft, mae dryw'r cwt (Troglodytes aedon) yn defnyddio brigau i wneud sylfaen gwely ac yn defnyddio brigau fel rhwystr rhwng mynedfeydd ceudod coed a'u nyth. Byddant yn defnyddio deunyddiau meddalach fel glaswellt a phlu i greu’r nyth tebyg i gwpan y maent yn ei adeiladu i mewn i bant haen y brigyn.

Nyth cardinal gogleddol

Mae nythod adar yn bwysig ac mae angen iddynt fod yn ddiogel. Mae adar yn defnyddio nythod i amddiffyn a deor eu hwyau yn ogystal â magu eu cywion newydd-anedig. Nid yn unig y mae'n rhaid iddynt gysgodi eu cywion rhag ysglyfaethwyr, ond hefyd amodau tywydd amrywiol. Felly, i wneud eu cartrefi yn ddiogel, beth mae adar yn ei ddefnyddio i adeiladu eu nythod? Mae gwahanol rywogaethau adar yn dylunio eu nythod yn wahanol ac yn defnyddio ystod o ddeunyddiau i adeiladu. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am y deunyddiau amrywiol y mae gwahanol rywogaethau'n eu defnyddio, gan gynnwys beth i beidio â'i adael allan i adar.

Beth mae adar yn ei ddefnyddio i adeiladu eu nythod?

Mae adar yn defnyddio gwahanol fathau o nythod yn adeiladu nythod. deunyddiau amrywiol. Gall y nythod fod yn siâp cwpan, cromenni, nythod arnofiol, pendulums, neu nythod siâp basged. Mae rhai rhywogaethau'n defnyddio deunyddiau lluosog ar gyfer gwahanol haenau nythu, o'r gwaelod i'r ochrau. Ymhlith y deunyddiau mwyaf cyffredin y bydd adar yn eu defnyddio i adeiladu nythod mae:

Gweld hefyd: 13 Math o Adar Coch (gyda Lluniau)
 • Ffyn a brigau
 • Dail marw
 • Stribedi rhisgl
 • Plu
 • Porfa sych
 • Llyff planhigion
 • Nwyddau pinwydd
 • Stribedi rhisgl
 • Mwd
 • Mwsogl
 • Gwellt

Mae rhai adar, fel y gwybedog cribog (Myiarchus crinitus), weithiau'n defnyddio croen nadroedd ar gyfer eu nythod. Byddan nhw’n ei blethu i’r ochrau ac yn gadael darn yn y nyth i atal gwiwerod rhag mynd i mewn i’r nythod. Bydd adar bach, fel colibryn (Trochilidae) yn defnyddio sidan pry cop oherwydd ei fod yn ymestynnol, yn ludiog ac yn wydn.

BethMae pob rhywogaeth yn defnyddio gwahanol ddeunyddiau, felly byddwch yn rhoi mwy o waith i'r adar os bydd yn rhaid iddynt dynnu'r deunyddiau nad ydynt eu heisiau o'r cwt adar.

Pa ddeunyddiau sy'n ddrwg i nythod adar?

Er y gall rhai pethau ymddangos fel y gallent fod yn ddefnyddiol i aderyn eu defnyddio i adeiladu eu nyth, nid ydynt ar gyfer y rhan fwyaf o rywogaethau. Rydych chi eisiau osgoi rhoi allan:

 • Tinsel
 • Timiau plastig
 • Ffoil alwminiwm
 • Cellophane
 • Lint sychwr<6

Er y gall lint sychwr ymddangos fel deunydd nythu da, mae'n amsugno dŵr a gall gynnwys cemegau afiach, fel unrhyw feddalydd neu lanedyddion sy'n weddill. Mewn cyferbyniad, gallwch chi roi ffwr ci neu ffwr defaid allan. Mae ffibrau anifeiliaid yn wydn ac nid ydynt yn amsugno dŵr cymaint.

A yw cotwm yn ddiogel i adar?

Ddim mewn gwirionedd. Dylech osgoi cotwm fel “fflwff” i adar ei ddefnyddio ar gyfer eu nythod. Mae cotwm fel arfer yn cael ei wneud yn synthetig a gall fod â thocsinau anniogel i adar. Fodd bynnag, fe allech chi roi allan ffibrau naturiol fel cotwm amrwd, gwlân, neu gywarch. Gwnewch yn siŵr nad yw’r hydoedd yn hir os ydych chi’n gosod cortyn neu linyn allan oherwydd gallant gyffwrdd ac anafu’r adar. Y peth gorau yw gosod stribedi 1 modfedd o led sydd o dan 6 modfedd o hyd.

Gweld hefyd: Baddonau Hummingbird DIY (5 Syniad Anhygoel)

Casgliad

Mae gwahanol rywogaethau adar yn defnyddio gwahanol ddeunyddiau i adeiladu eu nythod. Mae rhai hyd yn oed yn defnyddio croen neidr neu sidan pry cop. Fodd bynnag, y deunyddiau mwyaf cyffredin yw dail marw neu laswellt, brigau, fflwff planhigion, a gwellt. Tragallwch roi deunyddiau nythu allan i adar eu codi, gwnewch yn siŵr eu bod yn ddiogel ac yn briodol, fel deunyddiau naturiol nad oes ganddynt docsinau.
Stephen Davis
Stephen Davis
Mae Stephen Davis yn wyliwr adar brwd ac yn frwd dros fyd natur. Mae wedi bod yn astudio ymddygiad a chynefin adar ers dros ugain mlynedd ac mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn adar iard gefn. Mae Stephen yn credu bod bwydo ac arsylwi adar gwyllt nid yn unig yn hobi pleserus ond hefyd yn ffordd bwysig o gysylltu â natur a chyfrannu at ymdrechion cadwraeth. Mae’n rhannu ei wybodaeth a’i brofiad trwy ei flog, Bwydo Adar ac Awgrymiadau Adar, lle mae’n cynnig cyngor ymarferol ar ddenu adar i’ch iard, adnabod gwahanol rywogaethau, a chreu amgylchedd sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt. Pan nad yw Stephen yn gwylio adar, mae'n mwynhau heicio a gwersylla mewn ardaloedd anghysbell anghysbell.